Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία Dressingroom και τον διαδικτυακό της τόπο dressingroom.gr, ο οποίος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης/διάθεσης και αγοράς επί παρακαταθήκη προϊόντων μέσω διαδικτύου, μεταξύ αυτών και γυναικείων αυθεντικών επώνυμων ρούχων, τσαντών, παπουτσιών και αξεσουάρ, τόσο καινούργιων, όσο και μεταχειρισμένων, που έχει έδρα την Αθήνα, Λ.Περικλεόυς 45, Χολαργός, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6944 453953, e-mail: dressingroomgr@gmail.com, website: www.dressingroom.gr ως υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφεξής η “Επιχείρησή” στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων ΕΕ 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής “ΓΚΠΔ”, όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα σας ως υποκείμενου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά οι πελάτες που δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό για τη χρήση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης ή/ και την εγγραφή για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletter).

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 6944 453953.

Η Επιχείρησή σε συμμόρφωσή με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους

Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies), τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα συμπληρώνετε σε φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπο μας www.dresingroom.gr. Αυτά ενδέχεται να αφορούν:

Πληροφορίες αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο).

Οικονομικά Δεδομένα (αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό).

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

Δεδομένα αποστολής προϊόντων (ταχυδρομική διεύθυνση)

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το προσωπικό της Επιχείρησης, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Επιχείρησή και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (βλέπετε παρακάτω «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παραγγελίες προϊόντων:

Η Επιχείρησή επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.

 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη:

Η Επιχείρησή επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να απολαμβάνετε ως προμηθευτές υπηρεσίες έκθεσης/διάθεσης και αγοράς επί παρακαταθήκη προϊόντων μέσω διαδικτύου, αποστολής προϊόντων.

 • Αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter):

Η Επιχείρησή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες που διεξάγει η Επιχείρηση(π.χ. για νέα προϊόντα στον ιστότοπο, τυχόν προσφορές, διαγωνισμούς κ.λπ.).

 • Επικοινωνία:

Η Επιχείρησή χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τον σκοπό παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας www.dresingroom.gr και ιδίως για:

τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών προς την Επιχείρηση, την πραγματοποίηση επιστροφών, την εκτίμηση των προϊόντων μέσω του προσωπικού λογαριασμού, τη παραλαβή των αντικειμένων σας, τις οφειλές της Επιχείρησής προς Εσάς, και την επιστροφή των αντικειμένων προς εσάς.

 • την προώθηση των αντικειμένων που έχουμε σε παρακαταθήκη,
 • την ενημέρωση σας σχετικά με την εξέλιξη της παρακαταθήκης ανά αντικείμενο,
 • την έκθεση από τον έλεγχο ποιότητας, αυθεντικότητας των αντικειμένων,
 • την προβολή αυτών,
 • τις αλλαγές τιμών (εκπτώσεις),
 • την πώληση αυτών και
 • την πληρωμή τους μετά την πραγματοποίηση της πώλησης,
 • τις επιστροφές και τις δωρεές των αντικειμένων,
 • την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας,
 • τον έλεγχο, τη βελτίωση και τη προσαρμογή των προτιμήσεων και των επιλογών σας σχετικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες μας.
 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: 

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της παρακαταθήκης προϊόντων,
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον της Επιχείρησή μας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι βρίσκονται εντός Ε.Ε. και επεξεργάζονται τα Δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και συγκεκριμένα οι Εταιρείες ταχυμεταφοράς που συνεργαζόμαστε Courier Center ή/και Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ για να καταστεί δυνατή η αποστολή/παραλαβή των εμπορευμάτων από/σε εσάς και πάροχοι υπηρεσιών marketing  ή εργαλείων λογισμικού και επικοινωνίας που μας συνδράμουν στην προώθηση των επί παρακαταθήκη προϊόντων και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας με εσάς.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα πρόσωπα, εάν αυτό συμβεί χωρίς δική της υπαιτιότητα, στα πλαίσια των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της Επιχείρησης.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Επιχείρησης,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (αλλιώς GDPR).

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. .

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα/ή και τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Επιχείρησης.

Η Επιχείρησή θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Επιχείρησή θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται Newsletter από την Επιχείρηση και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα πρόσωπα, εάν αυτό συμβεί χωρίς δική της υπαιτιότητα, στα πλαίσια των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της Επιχείρησης.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Διόρθωση ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να τα διορθώσετε μέσα από το προσωπικό σας λογαριασμό(αφορά προμηθευτές) ή να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης) (αφορά αγοραστή).

 • Δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα στο e-mail dresingroomgr@gmail.com

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρησή μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας + 30 6944 453953 ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dresingroomgr@gmail.com

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.